יום שלישי

סדרת הספרים " לעומקו של רש"י " מאת ד"ר אביגדור בנש"ק - תוכן עניינים לכרך ויקרא


 כרכים נוספים בסדרת " לעומקו של רש"י ", מאת ד"ר אביגדור בנש"ק: 
 בראשית, שמותבמדברעיצוב הכריכה: הרווי קליינמן

פרשה
פרק
פסוק
דיבור המתחיל
כותרת
ויקרא
א
א
ויקרא אל משה
בפירוש הפותח את ספר ויקרא, אורג רש"י יחדיו מספר מדרשים המדגישים ניואנסים משמעותיים בכתוב.
ויקרא
א
ג
יקריב אותו
ביסודה של ההלכה מונח עיקרון פסיכולוגי.
ויקרא
ב
יד
ואם תקריב
רש"י ורמב"ן חלוקים ביחס לפשוטו של מקרא.
ויקרא
ד
ג
אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם
רש"י מרמז על מדרש כבסיס לפשט ועלינו לגלות מהו מדרש זה.
ויקרא
ד
כב
אשר נשיא יחטא
פירוש מרומם מוסרית, והגרעין הפסיכולוגי שלו מהווה אמת נצחית.
ויקרא
ה
כא
או בגזל
פירושו התמוה של רש"י מוביל לפרשנות שונה.
ויקרא
ה
כג
כי יחטא ואשם
עליך לחשוב בהיגיון כדי להבין את דבריו של רש"י.
ויקרא
ה
כד
לאשר הוא לו
פירוש תמוה, אשר בכוחו לרמוז לנו כיצד להבין פירושים תמוהים ברש"י.
צו
ו
ב
צו את אהרן
פירוש פשטני אשר משמעותו אינה גלויה לעין.
צו
ו
ד
ופשט את בגדיו
אלו מסקנות סבירות ניתן להסיק מתוך דברי התורה? מחלוקת רש"י ורמב"ן.
צו
ז
יב
אם על תודה יקריבנו
פירוש מורכב שיש לנתחו פריט פריט. הוא מראה כיצד בוחר רש"י במדויק את המילים שלו וכיצד הוא מעבד את המדרש.
צו
ז
טז
וממחרת והנותר ממנו
פירוש אופייני לפירושים סוג 2, מראה כיצד מבטל רש"י אי הבנה אפשרית.
צו
ח
ב
קח את אהרן
מחלוקת בנושא יסודי של פרשנות התורה.
שמיני
ט
כב
ויברכם
רגישות לדקויות שבדברי התורה מלמדת אותנו דבר מה על ברכת כהנים.
שמיני
י
א-ב
ותצא אש
רש"י בוחר במדרש המתאים לפסוק.
שמיני
י
ה
בכתנתם
חשיבה הגיונית היא כוח עזר חיוני להבנת דבריו של רש"י.
שמיני
י
ט
יישן ושכר
שני שמות עצם שאינם שני שמות עצם.
שמיני
י
י
ולהבדיל
רש"י מסביר משמעות נדירה של אות.
שמיני
י
יט
ואכלתי חטאת
ניכרת רגישותו של רש"י לנקודות הדקות ביותר של הדקדוק התנכ"י ורגישות זו מאירה את עינינו.
שמיני
י
כ
וייטב בעיניו
עיון.
שמיני
יא
א-ב
אל משה ואל אהרן
רש"י מביא מדרש כאשר נחוץ הדבר לפרשנותו.
שמיני
יא
לב
במים יובא
דוגמא קלסית לפירוש מסוג 2. ראה כיצד משלב רש"י את פירושו בתוך מילות התורה על מנת להבהיר דבר בלתי ברור.
תזריע
יב
ד
תשב
עלינו להבין מדוע מצטט רש"י יותר מפסוק אחד על מנת להסביר מילה.
תזריע
יב
ח
אחד לעולה ואחד לחטאת
הבנת סדר קרבנות היולדת מעניקה לנו הבנה עמוקה של מטרות הקרבנות.
תזריע
יג
ד
ועמוק אין מראה
רמב"ן משיב על תהייה של רש"י, אך ניתן להגן על דבריו של רש"י.
תזריע
יג
ח
צרעת היא
פירוש רש"י העוסק בענייני לשון; דבר שכיח בפירושו של רש"י. אך כאן יש לקח מיוחד.
תזריע
יג
יב
מראשו
פירוש קצר מאוד. הבנתו מעוררת בנו מודעות לחוסר בהירות בכתוב שבדרך כלל אין שמים אליה לב.
תזריע
יג
מו
בדד ישב
עונש, מידה כנגד מידה.
תזריע
יג
נח
וכבס שנית
עיון.
מצורע
יד
ב
זאת תהיה תורת
אנו לומדים מכאן את החשיבות של בחינה מדוקדקת של הדיבור המתחיל ברש"י.
מצורע
יד
ד
[צפרים] טהורות
רמב"ן מוסיף הבהרה לפירושו של רש"י.
מצורע
יד
ד
ועץ ארז
אנו לומדים מסר עם תובנה לגבי ענווה אמתית.
מצורע
יד
לד
ונתתי נגע צרעת
רגישות לשימוש יוצא דופן במילים מגלה אוצר נסתר.
מצורע
יד
לה
כנגע נראה לי בבית
רש"י מוצא מוסר נסתר.
מצורע
יד
מא
מבית
פירוש פשוט מסוג 2, עם ראיה תומכת מפתיעה.
מצורע
טו
ב
כי יהיה זב
הבנת פירושו של רש"י דורשת ניתוח לוגי מסוים.
אחרי מות
טז
ב
ולא ימות
רש"י מלמד אותנו נקודה סמויה, אשר המתרגמים מתעלמים ממנה לעתים קרובות.
אחרי מות
טז
ב-ג
כי בענן אראה
כאן ישנה דוגמא מצויינת לייחודיותם של פירושי רש"י, נראה כיצד כל מילה בפירושו הינה מדוייקת להפליא.
אחרי מות
יח
ה
וחי בהם
הרמב"ן מציג בפנינו מסר חשוב בעבודת ה'.
אחרי מות
יח
כח
ולא תקיא הארץ אתכם
האוזן הרגישה של רש"י מכוונת אותו בשימושו במדרש.
קדושים
יט
ב
קדושים תהיו (1)
עיון.
קדושים
יט
ב
קדושים תהיו (2)
נחוצה רגישות לבחירת המילים ברש"י כדי להבין במלואו את המסר שלו.
קדושים
יט
ג
איש אמו ואביו תיראו
פשט ודרש חוברים יחד כדי להעניק לנו משמעות מלאה יותר לפסוק.
קדושים
יט
יג
לא תלין
רש"י מעיר על נקודה דקדוקית סמויה שטמון בה לקח מוסרי חשוב.
קדושים
יט
יד
לא תקלל חרש
עיון מעמיק בדבריו של רש"י מעניק לנו תובנה לגבי משמעותה העמוקה של התורה.
קדושים
יט
יד
ולפני עור לא תתן מכשול
רש"י בוחר במקור מדרשי זה אשר משרת בצורה הטובה ביותר את מטרותיו הפרשניות.
קדושים
יט
טו
לא תשא פני דל
רש"י מראה לנו מה מושג הצדק בתורה.
קדושים
יט
טו
בצדק תשפוט עמיתך
פירוש אופייני המכיל שני הסברים. האתגר הוא להבין את הסיבה להבאתם של שני הסברים.
קדושים
יט
יח
לא תקום
במשל שהוא לכאורה פשוט, אנו רואים את הדיוק בחשיבתם של חז"ל.
קדושים
יט
יח
ואהבת לרעך כמוך (1)
הפסוק המפורסם ביותר בתנ"ך.
קדושים
יט
יח
ואהבת לרעך כמוך (2)
רש"י סוטה מסגנונו הרגיל בפרשנות על מנת לציין נקודה חשובה.
קדושים
יט
לג-לד
לא תונו
רש"י מאיר את עינינו לגבי התייחסות לגרים כשווים.
אמור
כא
א
אמור אל הכהנים
ניתוח מדוקדק של דברי התורה מוביל לפרשנות מקורית.
אמור
כא
א
בני אהרן
רש"י מוסר לנו שיעור בשיקול דעת תלמודי.
אמור
כב
כא-כב
עורת
אוזנו הרגישה של רש"י מעוררת אותנו לשים לב לקושי.
אמור
כג
ב
דבר אל בני ישראל...מועדי ה'
בפירוש זה, מודגשת, בין השאר, חשיבותו של הדיבור המתחיל ברש"י.
אמור
כג
יא
ממחרת השבת
פירוש זה מהדהד לאורך הדורות.
אמור
כג
טז
עד ממחרת השבת שביעית
סדרה של פירושי רש"י המתמודדים עם הקושי בהבנת דברי התורה, הן באמצעות הפשט והן באמצעות הדרש.
אמור
כג
כד
זכרון תרועה
רש"י זונח את הפשט כדי ללמד מסר. השקפתו של הרמב"ן שונה.
אמור
כג
מג
כי בסכות הושבתי
רש"י מעדיף את הפירוש העל-טבעי על הפירוש הטבעי כדי להסביר לנו פשט.
אמור
כד
יד
את ידיהם
פירוש מבריק של האדמו"ר מלובביץ' מבהיר פירוש תמוה של רש"י.
אמור
כד
כג
ובני ישראל עשו
עיון.
בהר
כה
ט
ביום הכפורים
רש"י חורג מן הפשט כדי ללמד הלכה מדרבנן. הרמב"ן חולק.
בהר
כה
י
יובל הוא
רש"י והרמב"ן חלוקים ביחס למשמעותה של המילה "יובל".
בהר
כה
י
ושבתם איש אל אחזתו
רש"י מברר את המשמעות הבסיסית של דברי התורה.
בהר
כה
יח-יט
וישבתם על הארץ לבטח
דברים סמויים, ככל שהעין מסוגלת להבחין בהם.
בהר
כה
כה
וכי ימוך אחיך
התורה מלמדת אותנו התנהגות ראויה בנושאים כלכליים, בעזרתו של רש"י.
בהר
כה
לה
והחזקת בו
ניתוח מדוקדק מראה לנו את רגישות-העל של התורה לאח האביון.
בהר
כה
מא
ואל אחזת אבותיו
רש"י מלמד אונו שיעור בערכי התורה בחיים.
בהר
כה
נג
לא ירדנו בפרך לעיניך
שוב, אנו לומדים מרש"י להאזין בדקדקנות למילות התורה.
בחוקותי
כו
ו
ונתתי שלום
התורה מבטיחה ברכות רבות; רש"י מראה לנו את מרכזיותו של השלום.
בחוקותי
כו
ו-ז
לפניכם לחרב
פירושו הקצר של רש"י מוביל לגילוי מפתיע של עקביות נסתרת בתורה.
בחוקותי
כו
ח
חמשה מאה ומאה רבבה
במספרים (רוחניים) יש חוזק (צבאי).
בחוקותי
כו
יא
ולא תגעל נפשי
רש"י מסייע לנו בהבנתה של מילה בלתי שגרתית.
בחוקותי
כו
מב
וזכרתי את בריתי יעקוב
רש"י שוב מסתמך על המדרש אך מבצע שינויים קלים.
בחוקותי
כו
מד
ואף גם זאת
דוגמא קלאסית למיומנויות הפרשנות המבריקות, מאירות העיניים, של רש"י. פירוש זה חושף את גאונותו האמתית של רש"י.
בחוקותי
כו
מה
ברית ראשונים
אם נחפש, נוכל למצוא את הבסיס לפירושו של רש"י.


אין תגובות:

פרסום תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)