יום שלישי

סדרת הספרים " לעומקו של רש"י " מאת ד"ר אביגדור בנש"ק - תוכן עניינים לכרך בראשית


 כרכים נוספים בסדרת " לעומקו של רש"י ", מאת ד"ר אביגדור בנש"ק:
שמות, ויקרא, במדבר

What's Bothering Rashi? In-Depth Analysis of his Torah Commentry\ Avigdor Bonchek
פרשה
פרק
פסוק
דיבור המתחיל
כותרת
בראשית
א
ד
וירא אלהים את האור כי טוב; ויבדל
הפירוש הבא של רש"י הינו דוגמא מצוינת לדקויות שברש"י. הבנת הסיבה לפירוש זה מביאה אותנו למודעות לדקויות בדברי התורה עצמם, וללא הבנה זו ייתכן כי לא היינו שמים את לבנו אליהם.
בראשית
א
יד
יהי מארת
רש"י ורמב"ן חלוקים ביחס לבריאת האור.
בראשית
א
כ-כא
נפש חיה
נדמה כי רש"י חוזר על עצמו שלא לצורך.
בראשית
ב
ג
ויברך...ויקדש
פירושו של רש"י נובע מאוזנו הכרויה לדקויות בכתוב.
בראשית
ב
יח
לא טוב היות וגו'
הפירוש הבא הינו פירוש ידוע היטב למי שמכיר את פירושיו של רש"י. אעפ"כ נדרש ניתוח מעמיק כדי להבין מדע נבחר מדרש לשם הבנת הפשט.
בראשית
ג
ח
וישמעו
פירושו הראשון של רש"י בו הוא מתייחס למטרתו בפירוש התורה.
בראשית
ד
ט
ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך
הבחנה בהבדלים בין פירושים דומים ברש"י מוסיפה להבנתנו.
בראשית
ד
יג
ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא
לקריאה יוצאת הדופן של רש"י, שבתחילה קשה להצדיקה, יש ביסוס בתוך ההקשר.
נח
ו
ט
בדרתיו
כאן מופיע פירוש רש"י המוכר לרבים, אך ניתוח מעמיק יותר מגלה את רצונו של רש"י כי נבין את דקויות הכתוב.
נח
ו
יב-יג
קץ כל בשר...כי מלאה הארץ חמס
ניתוח מדוקדק של שני פירושים מאפשר הבנה ברורה יותר.
נח
ו
יג
קץ כל בשר
אנו צריכים להבין ולתרץ מה שנראה כמו סתירה בדברי רש"י.
נח
ז
ז
מפני מי המבול
הקריאה המדוקדקת של רש"י חושפת את חולשתו - או את חוזקו - של נח.
נח
ז
טז
ויסגר ה' בעדו
רש"י מציע פשט ודרש. עלינו להבין מדוע וכיצד הוא עושה זאת.
נח
ח
ד
בשבעה עשר יום
הרמב"ן חולק על רש"י ומציע לנו מסר מדהים בלימוד התורה.
נח
ח
ז
עד יבשת המים
פירושו של רש"י המובא כאן מראה לנו מספר דברים: כיצד משתמש רש"י בפשט ובדרש, מדוע נזקק לעיתים לשניהם וכיצד מתייחס הדרש לפסוק.
נח
ח
ח
וישלח
הפירוש דלהלן הוא מאלף במיוחד, משום שהוא מעורר אותנו לכך שחשוב לשים לב היכן, מתי ומדוע מפרש רש"י פירוש מסוים. שים לב כי המילה אותה מפרש רש"י - "וישלח" מופיעה גם בפסוק הקודם (ח':ז'), ושם אין הוא מעיר.
נח
ט
ה-ו
באדם דמו ישפך
רש"י מבחין בדקות שרוב הלומדים אינם שמים לב אליה.
נח
ט
יז
זאת אות הברית
חיפוש משמעותו של פירוש זה מעוררת אותנו להבדלים הדקים בין פסוקים הנראים דומים לכאורה.
לך לך
יב
א
לך לך
פירוש רש"י הבא הינו פשוט למדי, אך יש בו מספר דקויות שראוי להתייחס אליהן.
לך לך
יב
ה
אשר עשו בחרן
פירוש זה של רש"י נותן לנו תובנה על אופן ראייתו של רש"י את הפשט ואת הדרש.
לך לך
יב
ט
הלוך ונסוע הנגבה
עיון.
לך לך
יב
יא
הנה נא ידעתי
רש"י מביא דרש ופשט כדי להסביר את דבריו של אברם על יופיה של שרי, ואילו הרמב"ן מבקר את התנהגותו של אברם.
לך לך
יב
טו
ויהללו אתה אל פרעה
רש"י שם לב להבדל קל בין שני אירועים דומים.
לך לך
יג
ה
ההלך את אברם
עלינו להתבונן מקרוב כדי לראות מה הוסיף רש"י על דברי הפסוק. אוזנו הרגישה של רש"י תופסת כפילות.
לך לך
יג
ט
אם השמאל ואימנה
נדמה כי רש"י אומר בדיוק ההפך מדברי התורה, אך במבט בוחן יותר הגיונו של רש"י משכנע אותנו.
לך לך
טו
א
אחר הדברים האלה
פירוש נפלא ברש"י אשר בדקות ובמיומנות מגדיר מחדש את דברי התורה ומאפשר לנו להבינם טוב יותר.
לך לך
טו
ו
והאמן בה'
פירוש זה הוא דוגמא מצוינת לרגישותו של רש"י הן למילים והן למושג, על פניו ברורה משמעות אמונתו של אברם בה', אך רש"י רואה בכך נקודה עמוקה יותר שיש לפרשה.
וירא
יח
א
וירא אליו
להלן מופיע פירוש אופייני המשתמש במדרש המבוסס על קשיים בכתוב.
וירא
יח
ב
והנה שלשה אנשים
רש"י מלמד אותנו שיעור על מלאכים.
וירא
יח
ד
יקח נא
הצורך להבין את בחירתו של רש"י בהוכחה מתוך הכתוב מציב בפנינו אתגר.
וירא
יח
ט
הנה באהל
הפירוש הבא של רש"י הוא מטעה בפשטותו, קל להחמיץ את הרעיון. למעשה פירוש זה הינו אומנות פרשנית: תמציתי, סמוי ומאיר עיניים.
וירא
יח
יט
כי ידעתיו למען...למען אשר יצוה
רש"י מפרש מילה: הרמב"ן מאיר את עינינו לגבי עיקרון השקפתי.
וירא
יח
כ
ויאמר ה'
מבט קרוב יותר על הפסוק חושף סוד שמור היטב.
וירא
יט
י-יא
הדלת...הפתח
דוגמא ייחודית לקריאה החודרנית של רש"י בדברי התורה. פירוש זה של רש"י מדגים את רגישותו של הפירוש למשמעויותיהן של המילים.
וירא
כא
א
וה' פקד את שרה
נקודה דקדוקית שבדרך כלל אין שמים אליה לב היא הבסיס לפירושו של רש"י המאיר את עינינו לגבי כוחה של התפילה.
וירא
כב
א
אחר הדברים האלה
רש"י ורשב"ם חלוקים לגבי הסיבה לעקדה.
וירא
כב
א
הנני
הפירוש הבא מדגים את בחירתו המדויקת של רש"י במילים, המאפיינת כל כך את פירושו.
וירא
כב
ג
ויחבש
אנו לומדים שיעור על קיום מצוות ה' מתוך התלהבות.
חיי שרה
כג
יא
נתתי לך
להלן מופיעים שני פירושים נוספים של רש"י המפרשים מילה זהה באופנים שונים.
חיי שרה
כד
א
וה' ברך את אברם בכל
בפירוש הבא, משתמש רש"י בגימטריא (פירוש שלא על פי הפשט). אנו רואים כיצד גם פירוש כזה צריך לענות על הקריטריון הבסיסי של רלוונטיות והתאמה להקשר. לעיתים קרובות, משתמש רש"י במדרש ובגימטריא, אך הוא עושה זאת רק אם הטקסט עצמו מעורר תמיהה. לא תמיד קל לגלות את הנקודה המתמיהה.
חיי שרה
כד
ז
ה' אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי
מחלוקת רש"י ורמב"ן.
חיי שרה
כד
ח
ונקית משבעתי
פירושו של רש"י תמוה, אך יש לו תמיכה מכלל תנכ"י סמוי.
חיי שרה
כד
י
מגמלי אדניו
פירוש זה מבחין בחזרות, לכאורה, בניסוח של דברי התורה.
חיי שרה
כד
יז
וירץ העבד לקראתה
שוב דקויות בכתוב מושכות את תשומת לבו של רש"י.
חיי שרה
כד
לט
אלי לא תלך האשה אחרי
שאלה טובה על פירושו של רש"י מקבלת מענה באמצעות הבנתה של נקודה פסיכולוגית.
חיי שרה
כד
נב
וישתחו ארצה
זאת דוגמא לשימוש ייחודי במדרש בפירושו של רש"י.
חיי שרה
כד
נח
ותאמר אלך
רש"י מלמד אותנו להאזין היטב לדקויות השיחה.
חיי שרה
כד
סג
לשוח
לשם שינוי, נתבונן בפירוש ברור של רש"י. מטרתו כאן היא ברורה: להגדיר מילה יוצאת דופן.
תולדות
כה
כב
ותלך לדרש את ה'
ראה כיצד ניתוח הגיוני של הכתוב מוביל אותנו בהכרח לפירושו של רש"י.
תולדות
כה
כח
בפיו
רש"י מציע שני פירושים הנובעים משני יסודות של פירושי הפשט.
תולדות
כה
לד
ויבז עשו
מדרשים סותרים מעניקים לנו תובנה פסיכולוגית.
תולדות
כו
ה
שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי
מבט על פירושו של רש"י ועל תרומתו של הרמב"ן להבנת הפשט.
תולדות
כו
יח
וישב ויחפר
פירוש זה הקשה מאוד על מפרשי רש"י, משום שקשה להם לרדת לסוף דעתו של רש"י. למעשה, בפירוש זה מתברר היטב השימוש המדויק של רש"י בשפה.
תולדות
כז
יט
אנכי עשו בכרך
ניסיון למצוא את האיזון בין יושר לבין נאמנות.
תולדות
כז
כח
ויתן לך
ניתוח מעמיק של פירושו של רש"י חושף פירוש מקורי, שאותו מחשיב רש"י לפשט.
ויצא
כח
יב
עלים וירדים
שוב, קריאה מדוקדקת בדברי התורה מובילה אותנו לפירושו של רש"י המבוסס על מדרש.
ויצא
כח
יז
כי אם בית אלהים וזה שער השמים
עיון.
ויצא
כח
כא
והיה ה' לי אלהים
בפירוש הבא מלמד אותנו רש"י שני לקחים לגבי פירושו.
ויצא
כט
טו
ועבדתני
רש"י מלמד אותנו כלל בעברית תנ"כית.
ויצא
ל
ל
גם אנכי לביתי
בפירוש זה ישנן הערות מסוג 1 וכן מסוג 2. האם תוכל למצוא אותן?
ויצא
לא
כג
את אחיו
רש"י מפרש באופן שונה מילים זהות המופיעות בפסוקים שונים, ובכך מראה לנו את רגישותו להקשר.
ויצא
לא
לט
טרפה
בפירוש זה של רש"י אנו רואים גישות שונות להבנת כוונתו של רש"י.
וישלח
לב
ד
וישלח יעקב מלאכים
פירוש זה מראה כי העדפתו של רש"י את הפשט על פני הדרש אינה מונעת ממנו לבחור הסבר על טבעי לעומת הסבר טבעי.
וישלח
לב
ז
באנו אל אחיך אל עזו
רש"י ורשב"ם מתווכים במה שהוא פשט.
וישלח
לב
ח
ויירא ויצר
רש"י רגיש תמיד לכפילויות לכאורה. הפירוש שלו מראה את המשמעות הייחודית של כל מילה.
וישלח
לב
ט
והיה המחנה הנשאר לפליטה
רש"י משנה את הסדר - מדוע?
וישלח
לב
טז
גמלים מיניקות
פירוש קצרצר זה ברש"י מבהיר נקודה מסויימת באמצעות שינוי דק בסדר המילים.
וישלח
לג
ד
ויחבקהו
רש"י מלמד אותנו אודות "השנאה הגדולה" - אנטי-שמיות.
וישלח
לד
כה
בטח
רש"י ורשב"ם חולקים על מהו פשוטו של מקרא.
וישלח
לד
לא
את אחותנו
להלן דוגמא לשימוש של רש"י בתרגום אונקלוס.
וישב
לז
ב
את דבתם רעה
הבנה עמוקה של רש"י מסבירה לנו את ההשלכות הקשות של מעשיו של יוסף.
וישב
לז
טו
וימצאהו איש
רש"י, אבן עזרא ורמב"ן חולקים לגבי פירוש הפשט.
וישב
לז
יח
ויתנכלו אתו
פירוש זה הוא אתגר מחשבתי ולשוני! על מנת להבין אותו, עלינו לשים לב לקושי בטקסט. לאחר מכן עלינו להבין מה עושה רש"י כדי לפתור אותו. מתוך פירוש זה אנו יכולים גם ללמוד משהו על הטרמינולוגיה של רש"י.
וישב
לז
כז
וישמעו
רש"י מסביר מילה שכיחה, באופן ספציפי לפסוק זה.
וישב
לז
לד
ימים רבים
גזירה שווה - "ימים" "ימים" - מלמד אותנו מוסר השכל.
וישב
לח
ה
והיה בכזיב
רש"י מלמד אותנו עיקרון בפרשנות על פי הפשט.
וישב
לח
כה
הכר נא
דקות הקיימת בכתוב מעוררת את רש"י למשמעות עמוקה יותר - ומובילה לפירוש יפהפה.
וישב
לח
כח
ויתן יד
פירוש רש"י זה נראה פשוט. אך, כרגיל, הפשטות משלה. זאת דוגמא נפלאה לסגנונו של רש"י בעיבוד הכתוב על מנת שהדברים יובהרו.
וישב
לט
ג
כי ה' אתו
פירושו של רש"י הופך מושג מופשט לביטוי מוחשי. בעשותו כך, מתגלה עקביות ראויה לציון באישיותו של יוסף.
מקץ
מא
ז
והנה חלום
כאן אנו רואים כיצד יש לנתח בנפרד כל חלק מפירושו של רש"י על מנת להבינו במלואו.
מקץ
מא
לח
הנמצא כזה
פירוש זה של רש"י משתמש בתרגום אונקלוס כדי להבהיר נקודה דקדוקית. ולאחר מכן מספר נקודות.
מקץ
מא
נה
ותרעב כל ארץ מצרים
רש"י פותר סתירה לכאורה בכתוב באמצעות היגיון בלשי.
מקץ
מב
ב
רדו שמה
כאן רואים אנו את רגישותו של רש"י ללשונו של האדם.
מקץ
מב
כג
כי המליץ בינתם
רש"י מביא אותנו למודעות כי לא הבנו במלואו את הפסוק בתורה. אך קודם עלינו להבין את דבריו של רש"י.
מקץ
מב
כד
את שמעון
רש"י מסביר תמיהה.
מקץ
מב
כז
ויפתח האחד
פירושו זה של רש"י הוא קל...עם מספר שאלות קשות!
מקץ
מב
לד
ואת הארץ תסחרו
רש"י מלמד את משמעותה של מילה מוכרת.
ויגש
מד
יח
ויגש אליו יהודה וגו' דבר באזני אדני
שוב, עיון מדוקדק במילים בהן בחר רש"י מרמז לנו על המסר שבפירושו.
ויגש
מד
יט
אדני שאל את עבדיו
ניתוח דבריו של רש"י מביא אותנו להכרה בתחכום הפסיכולוגי שבנאומו של יהודה.
ויגש
מד
כב
ועזב את אביו, ומת
פירוש זה מראה כיצד המפרשים הראשונים ניתחו בדקדקנות את דברי התורה. אנו מתבוננים ברמב"ן המצדד ברש"י וחולק על הראשונים.
ויגש
מה
כז
את כל דברי יוסף
חיפוש אחר הסבר פשט.
ויגש
מה
כח
רב עוד
לעיתים, קיים ספק לגבי הגרסה המקורית של רש"י. פירוש זה מספק דוגמא לכך. ננתח אותו כדרכנו, אחר כך נשווה עם גרסאות קיימות שונות. היכרות עם סגנונו של רש"י מאפשרת לנו לנחש ניחוש מושכל לגבי הנוסח הנכון.
ויגש
מו
ד
ואנכי אעלך
קריאה מדוקדקת של הפסוק מראה כיצד מעוגן פירושו של רש"י בכתוב.
ויגש
מו
טו
שלשים ושלש
רש"י והרמב"ן חולקים על "רודפי הפשט".
ויגש
מו
כט
ויאסר יוסף מרכבתו
רש"י ואבן עזרא חולקים בהבנת משמעותו של הפסוק.
ויגש
מו
כט
וירא אליו
שתי גישות לפשוטו של מקרא - רש"י ורמב"ן.
ויחי
מז
כט
חסד ואמת
בבדיקה, מתבררות נקודות בלתי עקביות לכאורה ברש"י.
ויחי
מז
לא
וישתחו ישראל
כאן ישנו פירוש אחד מני רבים בהם מביא רש"י פתגם. פתגמים רבים נכנסו לשגרת הלשון משום שרש"י לימד אותם.
ויחי
מח
ז
ואני בבאי מפדן וגו'
רש"י מסייע לנו להבין את הקשרה ואת תוכנה של בעיית יעקב.
ויחי
מח
טז
יברך את הנערים
פירוש מתמיה של רש"י מעניק לנו תובנה לגבי עיקרון להבנת פירושיו.
ויחי
מח
כ
בך יברך ישראל
רש"י מבהיר את ברכות הבנים.
ויחי
מט
ז
ארור אפם כי עז
מסר חינוכי חשוב.
ויחי
מט
כב
בן פרת. בן פרת עלי-עין. בנות צעדה עלי-שור
רש"י בוחר את הפרשנות התואמת ביותר את ההקשר.
ויחי
מט
כה
ברכת שדים ורחם
שימוש של רש"י בתרגום אונקלוס מגלה קושי בכתוב בתורה.
ויחי
נ
טז
אביך צוה
אנו לומדים את הנימים הסמויים ב"שינוי העובדות".
ויחי
נ
יט-כ
כי התחת אלהים אני
התבונן כיצד מתגולל פירוש זה של רש"י על מנת לגלות את המסר המורכב שלו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)