יום שלישי

סדרת הספרים " לעומקו של רש"י " מאת ד"ר אביגדור בנש"ק - תוכן עניינים לכרך במדבר


 כרכים נוספים בסדרת " לעומקו של רש"י ", מאת ד"ר אביגדור בנש"ק: 
 בראשיתשמותויקרא


   עיצוב הכריכה: הרווי קליינמן


פרשה
פרק
פסוק
דיבור המתחיל
כותרת
במדבר
א
א
וידבר. במדבר סיני, באחד לחדש וגו'
לדיבור המתחיל של רש"י יש היגיון משלו.
במדבר
א
א
וידבר. במדבר סיני, באחד לחדש וגו'
מדרשו הנפלא של רש"י דורש בחינה מדוקדקת יותר.
במדבר
א
ב
למשפחתם
בדיקה מדוקדקת של פירוש פשוט מגלה את משמעותו הפנימית.
במדבר
א
יז
האנשים האלה
פירוש זה התמיה את כל מפרשי רש"י. האם תוכל להבינו?
במדבר
א
נ
ואתה הפקד את הלוים
התרגום מסייע בהבהרתה של מילה מוכרת.
במדבר
ב
כ
ועליו
שוב מסתמך רש"י על התרגום לתרומה של מילה מוכרת. השאלה היא: מדוע?
במדבר
ג
טו
מבן חדש ומעלה
כאן מודגם הדיוק של רש"י בלשונו.
נשא
ד
כב
נשא את ראש בני גרשון גם הם
רש"י מאיר את עינינו בקריאתו המדוקדקת של דברי התורה.
נשא
ד
כו
ואת כל אשר יעשה להם
רש"י מאמץ דקות המופיעה בתרגום.
נשא
ה
ח
להשיב האשם עליו
האתגר הוא גילוי ההיגיון הפנימי שמאחורי החשיבה של רש"י.
נשא
ה
יב
כי תשטה אשתו
עיון.
נשא
ה
כ
ואת כי שטית
רש"י מעלה לתודעתנו את הדיוק שבניסוח המדויק של התורה.
נשא
ה
לא
ונקה האיש מעון
רש"י מציג משמעות חדשה למילה מוכרת.
נשא
ו
יא
מאשר חטא על הנפש
רש"י מציג שתי דעות לגבי נדרו של הנזיר.
נשא
ו
יג
יביא אתו
הניסוח של התורה רומז לתובנה פסיכולוגית.
נשא
ז
ב
הם נשיאי המטות
הדרש של רש"י מלמד מהו השכר על קורבן אלטרואיסטי.
נשא
ז
ב
הם העומדים על הפקדים
פירוש אשר מציג תמיהה.
בהעלותך
ח
ג
ויעש כן אהרן
רש"י מלמד אותנו מסר חינוכי חשוב.
בהעלותך
ח
ד
וזה מעשה המנורה
רש"י מלמד אותנו מה זה "וזה".
בהעלותך
ט
א
בחדש הראשון
מפסוק זה לומדים עקרון חשוב בפרשנות התורה.
בהעלותך
י
לד
מן המחנה
רש"י מצביע על קושי לוגי ופותר אותו.
בהעלותך
יא
טו
ואם ככה את עשה לי
הרמב"ן מסב את תשומת לבנו לבעיה בפירושו של רש"י.
בהעלותך
יא
טו
ואל אראה ברעתי
רש"י מראה לנו דוגמא של תיקון סופרים.
בהעלותך
יא
כז-כח
וירץ הנער
ניתוח הגיוני מוביל להבנה אשר מקבלת תמיכה מן הכתוב בתורה.
בהעלותך
יא
לג-לד
טרם יכרת
פירוש שקשה לעמוד על משמעו. הוא הניב דיונים רבים.
בהעלותך
יב
א
כי אשה כשית לקח
פירוש תמוה הנתמך ע"י ניתוח הטקסט.
בהעלותך
יב
ב
הרק אך במשה
רש"י מדגים לנו את רגישותו לדקויות הלשון.
בהעלותך
יב
יב
אל נא תהי
הבהרה דקדוקית.
שלח
יג
ב
שלח לך אנשים
הבנת ההשוואה העולה מתוך "סמיכות פרשיות" מעניקה לנו תובנה לגבי חטא המרגלים.
שלח
יג
יח
החזק הוא הרפה
חריגה בפסוק, שאין נותנים עליה את הדעת, מובילה לתובנה פסיכולוגית.
שלח
יד
ט
אל תמרדו
פירוש אופייני מסוג 2.
שלח
יד
ט
כי לחמנו הם
פירוש אופייני לסוג 2.
שלח
יד
כ
כדברך
רש"י נותן לנו תובנה חדשה לגבי פסוק ידוע.
שלח
יד
כד
יורשנה
מקרה בו רש"י משתמש בתרגום כדי להבהיר מילה.
שלח
יד
לו-לז
וישבו וילינו עליו
אוזנו הרגישה של רש"י חשה בקושי בכתוב. הוא מציע נקודת מבט חדשה על מנת להתגבר על הבעיה.
שלח
יד
לז
במגפה לפני ה'
עיון בניקוד עוזר לנו להבין את רש"י.
שלח
טו
ג
לריח נחוח
רש"י מסתמך על תרגום אונקלוס ללא התייחסות ישירה אליו.
שלח
טו
לט
ולא תתורו אחרי לבבכם
רש"י מפרש מילה מוכרת - ויש לכך סיבה.
קרח
טז
א
ויקח קרח
רש"י חולק עמנו את אהבתו למדרש.
קרח
טז
א
דתן ואבירם
רש"י מצטט אנלוגיה, עלינו להבין אותה.
קרח
טז
טו
לא חמור אחד מהם נשאתי
לאחר פענוח, מדגים פירוש מתמיה זה את אוזנו הרגישה של רש"י לדקויות שבתורה.
קרח
טז
כב
האיש אחד וגו'
פירוש המבוסס על נקודה דקדוקית סמויה.
קרח
טז
כד
העלו וגו'
רש"י פונה לאונקלוס כדי להבהיר משמעותה של מילה.
קרח
טז
ל
ואם בריאה
פירוש קלאסי מסוג 2. ראה כיצד שוזר רש"י את מילותיו בין מילות התורה. התפקיד שלנו הוא להבין מדוע עשה זאת.
קרח
יז
ה
ולא יהיה כקרח
בעדינות, מנחה אותנו רש"י לעקוף הבנה מוטעית ומלמד אותנו נקודה סמויה בפרשנות התורה.
קרח
יז
כא
בתוך מטתם
רש"י לעומת אונקלוס: הבנת ההבדלים ביניהם.
קרח
יז
כג
ויצא פרח
רש"י אומר לנו מתי להבין מילה כמשמעה ומתי אין להבין כך.
קרח
יח
א
ויאמר ה' אל אהרן
רש"י מגלה עיקרון חשוב בנוגע להתגלותה של תורת ה'.
קרח
יח
לב
ולא תמותו
רש"י מבהיר את משמעותה של תחילית נפוצה.
חקת
כ
א
כל העדה
רש"י עומד על שלו ואילו הרמב"ן מבקר את הפשט שמביא רש"י.
חקת
כ
טו
וירעו לנו
פירוש קצר ופשוט, ואף על פי כן יש להבין אותו.
חקת
כ
טו
ולאבתינו
דרש אשר מתאפיין בתשומת לב לניואנסים בטקסט.
חקת
כ,כט
כא,א
וישמע הכנעני
אנו חוקרים את הדרך בחיפוש אחר ההיגיון של רש"י.
חקת
כא
ז
ויתפלל משה
רש"י מראה לנו כיצד מלמד אותנו הפסוק שיעור בהתנהגות ראויה.
חקת
כא
ח-ט
כל הנשוך
עיון.
חקת
כא
יט
וממתנה נחליאל
רש"י פונה לתרגום כדי ללמוד פשט בשירה.
בלק
כב
ט
מי האנשים האלה עמך
הבחנה בחוסר עקביות לכאורה בדברי רש"י מובילה להבנה מעמיקה יותר.
בלק
כב
יא
וגרשתיו
רש"י מצין הבדל ומסביר אותו.
בלק
כב
כט
התעללת
רש"י והתרגום - גישות שונות לפרשנות התורה.
בלק
כב
לג-לד
גם אתכה הרגתי
אוזנו הרגישה של רש"י שמה לב ל"גם".
בלק
כב
לה
לך עם האנשים
מוצג כאן אופן שימושו של רש"י במדרש.
בלק
כג
טז
וישם דבר בפיו
רש"י מפרש על סמך ההקשר, ולא רק על סמך המילים המסוימות.
בלק
כג
כא
לא הביט און ביעקב וגו'
שתי אוריינטציות בפרשנות התורה: אונקלוס ורש"י.
בלק
כד
א
וישת אל המדבר פניו
אנו לומדים על גרסאות שונות בתרגום.
פנחס
כה
יא
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
רש"י ער לחזרה מיותרת.
פנחס
כה
יד
נשיא בית אב לשמעוני
משמעותו של הייחוס תלויה בפרספקטיבה של האדם.
פנחס
כז
ה
ויקרב משה את משפטן
רש"י מציין כי מדובר במידה כנגד מידה כלפי משה.
פנחס
כז
ז
כן בנות צלפחד דברת
רש"י מסתמך על התרגום.
פנחס
כז
טו (טז)
וידבר משה אל ה' לאמר וגו'
ניתוח מעמיק לפירושו של רש"י מפנה את תשומת לבנו לדקות בדברי התורה.
פנחס
כז
טז
יפקד ה'
מועבר לנו מסר על העברת המנהיגות בעם ישראל.
פנחס
כח
ג
שנים ליום
שוב, מציעים הפשט והדרש שתי רמות של הבנה.
מטות
ל
ו
וה' יסלח לה
רש"י מתמקד בכוונות לעומת מעשים.
מטות
לא
ח
בחרב
גילוי מדהים מוביל למסר אמוני עמוק.
מטות
לא
כב
אך את הזהב וגו'
בעזרת פירוש זה מלמד אותנו רש"י שתי גישות לפרשנות.
מטות
לב
טז
נבנה למקננו פה
מלמדים ולומדים שיעור בסדרי עדיפויות.
מטות
לב
יט
מעבר לירדן והלאה
חוסר התאמה דק הנו המניע לפירושו של רש"י.
מטות
לב
מב
ויקרא לה נבח
רש"י מעלה שאלות על ר' משה הדרשן ואילו הרמב"ן מעלה שאלות על רש"י.
מסעי
לג
א
אלה מסעי
התורה אינה ספר היסטוריה.
מסעי
לג
ד
ומצרים מקברים
רש"י מסייע לנו להתמקד בנקודה מהותית.
מסעי
לג
נה
וצררו אתכם
רש"י מפנה אותנו לתרגום מנימוק בלתי שגרתי.
מסעי
לד
ב
זאת הארץ אשר תפל לכם
רש"י מראה לנו שוב כי כל המידע שבתורה נוגע להלכה.
מסעי
לה
יד
את שלש הערים וגו'
פירושו של רש"י מעורר מספר שאלות לוגיות.
מסעי
לו
יא
מחלה תרצה וגו'
כל הבנות שוות, אך יש השוות יותר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)