יום חמישי

מילים וביטויים שכיחים בפירוש הרמב"ן על התורה

רמב"ן

רמב"ן
מילה אחת
מספר
שתי מילים
מספר
שלוש מילים
מספר
אשר
2481
והנכון בעיני
120
במשנה תורה דברים
27
ולא
2357
כענין שנאמר
95
כמו שאמר לעיל
20
הוא
2123
בתורת כהנים
61
כאשר פירשתי לעיל
19
אבל
1972
הזכיר הכתוב
55
כמו שאמר להלן
16
אמר
1970
ויתכן שיהיה
47
היה ראוי שיאמר
15
וכן
1737
כענין שכתוב
45
אמר במורה הנבוכים
15
שלא
1530
שאמרו רבותינו
36
ואיננו נכון בעיני
15
להם
1475
כדברי רבותינו
32
וכך אמרו בבראשית
14
היה
1344
מלאכת עבודה
29
דעת אונקלוס שאמר
13
הכתוב
1292
בעבור היותו
27
וכן במקומות רבים
13
כאשר
1227
במורה הנבוכים
27
ואינו נכון בעיני
12
ישראל
1223
שנאמר תהלים
27
יום וארבעים לילה
11
כמו
1176
רבותינו סנהדרין
26
ולא הוצרך להזכיר
11
משה
1080
מדברי רבותינו
25
כמו שאמר דברים
11
הזה
1014
אלהים אחרים
25
כמו שאמר שמות
11
והנה
986
שנאמר דברים
24
אברהם יצחק ויעקב
10
שאמר
939
והזכיר הכתוב
23
אשר תקראו אותם
10
פסוק
908
והנראה בעיני
21
אשר אנכי מצוך
10
בני
887
שהזכירו רבותינו
20
מנין תלמוד לומר
10
לשון
852
פירוש הכתוב
20
ורבי אברהם פירש
10
להלן
836
מלאכת המשכן
19
כמו שאמר פסוק
10
שהוא
834
ובתורת כהנים
19
בני ישראל ואמרת
10
אותו
828
שיעור הכתוב
18
לשון רבינו שלמה
10
אלא
818
בעשרת הדברות
18
הוא אלהי האלהים
9
והוא
812
במעשה בראשית
17
יום השבת לקדשו
9
בכל
809
הוצרך הכתוב
17
ולא הזכיר הכתוב
9
הארץ
807
הוצרך להזכיר
17
אנכי מצוך היום
9
בעבור
783
שהזכירו חכמים
17
זעקת סדום ועמורה
9
לעיל
749
בדברי הימים
17
כמו שאמרו רבותינו
9
ועל
728
לפניו יתברך
16
מוקדם ומאוחר בתורה
9
השם
725
שיאמר הכתוב
15
בכל מלאכת עבודה
9
ואמר
716
ויתכן שיאמר
14
מיתה בידי שמים
9
בהם
703
בדברי רבותינו
14
דברי התורה הזאת
9
אותם
698
שנאמר במדבר
14
והנכון בעיני שיאמר
9
היו
689
כדברי אונקלוס
13
וכך אמרו במכילתא
9
אין
685
בשמים ובארץ
13
כמו שנאמר לעיל
9
היא
651
בגמרא במסכת
13
וכן תרגם אונקלוס
9
לומר
642
שנאמר מלכים
13
כאשר פירשתי בסדר
9
אמרו
629
אותות ומופתים
13
דרך הפשט יאמר
8
דבר
628
אברהם אבינו
13
הנה אנכי שולח
8
שנאמר
621
ישראל במדבר
13
ארץ סיחון ועוג
8
יהיה
614
הכתוב להזכיר
13
רבי עקיבא אומר
8
דרך
591
ואמרת אליהם
12
אנכי שולח מלאך
8
מפני
587
יזכיר הכתוב
12
שני מלכי האמורי
8
דברים
581
בפסוק הראשון
12
וכך אמרו בספרי
8
אחד
576
במסכת סנהדרין
12
ולא פירש הכתוב
8
טעם
564
בלשון חכמים
11
הרב במורה הנבוכים
8
ואם
563
כדברי האומר
11
אתכם מארץ מצרים
8
עליו
551
ויהיה פירוש
11
כמו שנאמר להלן
8
יאמר
545
למעלה בפסוק
11
וכך אמרו רבותינו
8
וטעם
544
הזכירו רבותינו
11
יערוך אותו אהרן
7
ואין
536
שנאמר בראשית
11
במדבר
532
בעבור היותה
11
שמות
532
לאהרן ולבניו
11
הזכיר
527
כענין שאמרו
11
וזה
524
בעבור שהזכיר
11
וכל
511
הכתוב דברים
11
ממנו
507
מוקדם ומאוחר
11
רבותינו
500
ואולי בעבור
11
אברהם
493
בגמרא סנהדרין
10
עוד
489
מדברי סופרים
10
בארץ
479
הכתוב בהווה
10
פרק
478
וביום השביעי
10
אחר
477
תירוש ויצהר
10
ואת
464
שנאמר ישעיהו
10
וגו
463
בפסוק הקודם
10
אני
446
בעיני שיאמר
10
אלהים
441
שנאמר יחזקאל
10
שאין
438
וענין הכתוב
10
רבי
425
ישראל ואמרת
10
ארץ
423
רבותינו במכילתא
10
שהיה
419
הגדול והנורא
10
העם
414
ליציאת מצרים
10
עליהם
412
שנאמר ירמיהו
9
בראשית
412
ויקרא
408
איש
397
הזאת
388
רבים
379
אחרי
376
כאן
372
מהם
370
לפני
367
התורה
363
אהרן
359
עשה
359
מצרים
359
אותה
358
כלל
357
שיהיה
357
אדם
354
אליו
354
ועוד
350
ביום
350
כענין
346
אתה
345
בין
342
ולכך
334
לכם
333
בפסוק
332
ההוא
331
יעקב
329
אומר
325
והיה
323
שהם
323
לכל
319
היום
318
צוה
315
בית
313
מקום
312
הנה
311
לעשות
311
עשו
311
גדול
303
תהלים
301
ויתכן
295

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)