יום ראשון

פירוש כלי יקר לתורה: אותיות לשון הקודש ואזכורן בפירוש

חומש פרשה פרק פסוק אות
בראשית נח ו טו אל"ף
בראשית וישלח לב כה אל"ף
ויקרא ויקרא א א אל"ף
ויקרא ויקרא א א אל"ף
ויקרא שמיני יא מד אל"ף
במדבר נשא ה ב אל"ף
במדבר שלח לך טו כד אל"ף
בראשית בראשית ד יז אלפ"א בית"א
בראשית ויחי מט ח אלפ"א בית"א
שמות יתרו כ יט אלפ"א בית"א
שמות תרומה כה לא אלפ"א בית"א
במדבר נשא ה יב אלפ"א בית"א
בראשית נח ט כ אלפ"א ביתא
בראשית וישלח לב כה אלפ"א ביתא
בראשית מקץ מא א אלפ"א ביתא
דברים וזאת הברכה לד יב אלפא ביתא
בראשית בראשית א א בי"ת
בראשית בראשית ד ג בי"ת
שמות וארא ט יד בי"ת
שמות תרומה כה א בי"ת
שמות ויקהל לה ה בי"ת
ויקרא ויקרא א א בי"ת
ויקרא בחקתי כו מ בי"ת
במדבר נשא ו יא בי"ת
במדבר בהעלתך י י בי"ת
במדבר שלח לך יג יח בי"ת
דברים דברים א יג בי"ת
דברים שופטים כ א בי"ת
דברים כי תצא כא י בי"ת
דברים וזאת הברכה לד יב בי"ת
שמות תרומה כה לא גימ"ל
דברים ראה טו י גימ"ל
דברים ראה טו י גימ"ל
שמות כי תשא לג יח דל"ת
דברים ואתחנן ו ד דל"ת
דברים ואתחנן ו ד דל"ת
דברים ואתחנן ו ד דל"ת
בראשית בראשית א לא ה"א
בראשית בראשית א לא ה"א
בראשית בראשית ב ד ה"א
בראשית נח ו טו ה"א
בראשית נח ו טו ה"א
בראשית לך לך יז טו ה"א
בראשית לך לך יז יט ה"א
בראשית תולדות כז כב ה"א
בראשית וישלח לג יט ה"א
בראשית וישב לז ב ה"א
בראשית וישב לח יח ה"א
בראשית מקץ מא א ה"א
בראשית ויגש מז כג ה"א
בראשית ויחי מט ג ה"א
בראשית ויחי מט כב ה"א
שמות שמות ד ב ה"א
שמות בא יא ד ה"א
שמות יתרו יח יג ה"א
שמות יתרו כ יט ה"א
שמות משפטים כב כד ה"א
שמות תרומה כו טו ה"א
שמות פקודי לח כא ה"א
שמות פקודי לח כא ה"א
ויקרא צו ו ט ה"א
ויקרא קדושים יט טו ה"א
ויקרא אמור כא ב ה"א
ויקרא אמור כא ה ה"א
ויקרא בהר כה ב ה"א
במדבר נשא ו כו ה"א
במדבר פינחס כו ב ה"א
במדבר פינחס כו סד ה"א
במדבר מסעי לו ד ה"א
דברים ראה יא כז ה"א
דברים כי תבוא כז יב ה"א
דברים האזינו לב א ה"א
דברים האזינו לב ו ה"א
דברים וזאת הברכה לד יב ה"א
בראשית בראשית א לא ו"ו
בראשית חיי שרה כד כב ו"ו
שמות יתרו כ ח ו"ו
שמות משפטים כא יב ו"ו
שמות תרומה כה א ו"ו
דברים האזינו לב יג ו"ו
שמות יתרו כ ח זיי"ן
בראשית וירא כב יג חי"ת
ויקרא צו ו ט חי"ת
במדבר נשא ה יב טי"ת
בראשית בראשית ב ד יו"ד
בראשית בראשית ג כ יו"ד
בראשית נח ו טו יו"ד
בראשית נח ו טו יו"ד
בראשית נח ט כ יו"ד
בראשית לך לך יג יז יו"ד
בראשית לך לך יז טו יו"ד
בראשית וירא כב יד יו"ד
בראשית וישלח לג יט יו"ד
בראשית וישב לח יח יו"ד
בראשית מקץ מא א יו"ד
בראשית ויחי מז לא יו"ד
שמות וארא ו ג יו"ד
שמות בא יב כו יו"ד
שמות יתרו כ יט יו"ד
שמות תרומה כה א יו"ד
שמות תרומה כה כג יו"ד
שמות כי תשא לג יח יו"ד
שמות ויקהל לה כז יו"ד
שמות ויקהל לה כז יו"ד
במדבר נשא ו כד יו"ד
במדבר חקת כ ב יו"ד
במדבר פינחס כו ב יו"ד
במדבר פינחס כו סד יו"ד
דברים ואתחנן ו ד יו"ד
דברים שופטים כ א יו"ד
דברים כי תצא כא י יו"ד
דברים כי תצא כא י יו"ד
דברים האזינו לב יג יו"ד
דברים וזאת הברכה לד יב יו"ד
בראשית וירא יח א כ"ף
בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
שמות בא יא ד כ"ף
שמות יתרו כ ח כ"ף
במדבר בהעלתך יא א כ"ף
במדבר שלח לך יד לד כ"ף
דברים שופטים כ א כ"ף
דברים שופטים כ א כ"ף
דברים כי תצא כב ח כ"ף
דברים כי תצא כד יג כ"ף
בראשית בראשית א ג למ"ד
בראשית נח ח יא למ"ד
בראשית נח ט כ למ"ד
בראשית וירא יח א למ"ד
בראשית חיי שרה כד ס למ"ד
שמות בשלח יג יז למ"ד
שמות בשלח טו כב למ"ד
ויקרא שמיני י א למ"ד
ויקרא שמיני י א למ"ד
ויקרא בחקתי כו ג למ"ד
במדבר במדבר ג א למ"ד
במדבר נשא ו ב למ"ד
במדבר נשא ו כג למ"ד
במדבר שלח לך יג לב למ"ד
דברים ואתחנן ד ט למ"ד
דברים נצבים כט כא למ"ד
דברים וזאת הברכה לד יב למ"ד
בראשית בראשית א ג מ"ם
בראשית בראשית ג יד מ"ם
בראשית וירא יח כח מ"ם
בראשית חיי שרה כד כב מ"ם
בראשית ויצא כט ל מ"ם
בראשית וישלח לה ז מ"ם
שמות וארא ז ט מ"ם
שמות בשלח טו יא מ"ם
שמות בשלח טו יא מ"ם
שמות בשלח טו כב מ"ם
שמות בשלח טז טו מ"ם
שמות בשלח טז טו מ"ם
שמות יתרו כ ח מ"ם
שמות משפטים כא א מ"ם
שמות משפטים כא יב מ"ם
שמות תצוה כז כ מ"ם
ויקרא שמיני יא א מ"ם
דברים כי תצא כב ח מ"ם
בראשית בראשית ד ג נו"ן
בראשית נח ט כ נו"ן
בראשית חיי שרה כד כב נו"ן
שמות שמות א ט נו"ן
שמות וארא ז ט נו"ן
שמות בשלח טז טו נו"ן
שמות בשלח טז טו נו"ן
שמות משפטים כא יב נו"ן
שמות תרומה כה א נו"ן
במדבר בהעלתך י לג נו"ן
במדבר בהעלתך יא א נו"ן
במדבר בהעלתך יא א נו"ן
במדבר בהעלתך יא א נו"ן
בראשית בראשית ב כא סמ"ך
שמות תצוה כז כ סמ"ך
דברים כי תצא כב ח סמ"ך
בראשית חיי שרה כג טז עי"ן
שמות כי תשא לג יח עי"ן
דברים ואתחנן ו ד עי"ן
דברים ואתחנן ו ד עי"ן
דברים ואתחנן ג כד פ"א
בראשית בראשית ד ג קו"ף
בראשית בראשית ד ג רי"ש
שמות יתרו כ ח רי"ש
שמות וארא ו ג שי"ן
שמות יתרו כ ח שי"ן
שמות כי תשא לג יח שי"ן
דברים ואתחנן ו ד שי"ן
במדבר נשא ה יב תי"ו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)