יום חמישי

השוואת דירוגי דיבורי המתחיל לדירוגי הפסוקים בפירוש רש"י עה"ת - דפוס וילנא

השוואת דירוגי דיבורי המתחיל לדירוגי הפסוקים

מיון לפי סדר הפרשיות
פרשה
מספר ד"ה
מספר הפסוקים
דירוג ד"ה
דירוג פסוקים
בראשית
211
146
7
8
נח
174
153
17
4
לך לך
201
126
8
13
וירא
237
147
3
7
חיי שרה
109
105
41
32
תולדות
133
106
32
29
ויצא
197
148
9
6
וישלח
169
153
20
4
וישב
140
112
31
24
מקץ
175
146
16
8
ויגש
97
106
45
29
ויחי
158
85
24
44
שמות
170
124
19
15
וארא
120
121
34
20
בא
197
106
9
29
בשלח
215
116
6
23
יתרו
166
75
21
47
משפטים
272
118
1
22
תרומה
166
96
21
38
תצוה
190
101
12
35
כי תשא
251
139
2
10
ויקהל
37
122
52
17
פקודי
33
92
53
40
ויקרא
197
111
9
26
צו
109
97
41
36
שמיני
153
91
26
41
תזריע
87
67
47
48
מצורע
86
90
48
42
אחרי מות
109
80
41
45
קדושים
115
64
37
49
אמור
217
124
4
15
בהר
111
57
39
50
בחוקותי
154
78
25
46
במדבר
80
159
50
3
נשא
164
176
23
1
בהעלותך
187
136
13
11
שלח
141
119
30
21
קרח
111
95
39
39
חקת
142
87
29
43
בלק
176
104
15
34
פנחס
119
168
36
2
מטות
93
112
46
24
מסעי
82
132
49
12
דברים
143
105
28
32
ואתחנן
115
122
37
17
עקב
102
111
44
26
ראה
216
126
5
13
שופטים
149
97
27
36
כי תצא
171
110
18
28
כי תבא
120
122
34
17
נצבים
42
40
51
53
וילך
25
30
54
54
האזינו
177
52
14
51
וזאת הברכה
128
41
33
52
סה"כ
7839
5846

מיון ד"ה מהערך הגדול לקטן
פרשה
מספר ד"ה
מספר הפסוקים
דירוג ד"ה
דירוג פסוקים
משפטים
272
118
1
22
כי תשא
251
139
2
10
וירא
237
147
3
7
אמור
217
124
4
15
ראה
216
126
5
13
בשלח
215
116
6
23
בראשית
211
146
7
8
לך לך
201
126
8
13
ויצא
197
148
9
6
בא
197
106
9
29
ויקרא
197
111
9
26
תצוה
190
101
12
35
בהעלותך
187
136
13
11
האזינו
177
52
14
51
בלק
176
104
15
34
מקץ
175
146
16
8
נח
174
153
17
4
כי תצא
171
110
18
28
שמות
170
124
19
15
וישלח
169
153
20
4
יתרו
166
75
21
47
תרומה
166
96
21
38
נשא
164
176
23
1
ויחי
158
85
24
44
בחוקותי
154
78
25
46
שמיני
153
91
26
41
שופטים
149
97
27
36
דברים
143
105
28
32
חקת
142
87
29
43
שלח
141
119
30
21
וישב
140
112
31
24
תולדות
133
106
32
29
וזאת הברכה
128
41
33
52
וארא
120
121
34
20
כי תבא
120
122
34
17
פנחס
119
168
36
2
קדושים
115
64
37
49
ואתחנן
115
122
37
17
בהר
111
57
39
50
קרח
111
95
39
39
חיי שרה
109
105
41
32
צו
109
97
41
36
אחרי מות
109
80
41
45
עקב
102
111
44
26
ויגש
97
106
45
29
מטות
93
112
46
24
תזריע
87
67
47
48
מצורע
86
90
48
42
מסעי
82
132
49
12
במדבר
80
159
50
3
נצבים
42
40
51
53
ויקהל
37
122
52
17
פקודי
33
92
53
40
וילך
25
30
54
54
סה"כ
7839
5846
מיון ד"ה מהערך הגדול לקטן
פרשה
מספר ד"ה
מספר הפסוקים
דירוג ד"ה
דירוג פסוקים
נשא
164
176
23
1
פנחס
119
168
36
2
במדבר
80
159
50
3
נח
174
153
17
4
וישלח
169
153
20
4
ויצא
197
148
9
6
וירא
237
147
3
7
בראשית
211
146
7
8
מקץ
175
146
16
8
כי תשא
251
139
2
10
בהעלותך
187
136
13
11
מסעי
82
132
49
12
ראה
216
126
5
13
לך לך
201
126
8
13
אמור
217
124
4
15
שמות
170
124
19
15
כי תבא
120
122
34
17
ואתחנן
115
122
37
17
ויקהל
37
122
52
17
וארא
120
121
34
20
שלח
141
119
30
21
משפטים
272
118
1
22
בשלח
215
116
6
23
וישב
140
112
31
24
מטות
93
112
46
24
ויקרא
197
111
9
26
עקב
102
111
44
26
כי תצא
171
110
18
28
בא
197
106
9
29
תולדות
133
106
32
29
ויגש
97
106
45
29
דברים
143
105
28
32
חיי שרה
109
105
41
32
בלק
176
104
15
34
תצוה
190
101
12
35
שופטים
149
97
27
36
צו
109
97
41
36
תרומה
166
96
21
38
קרח
111
95
39
39
פקודי
33
92
53
40
שמיני
153
91
26
41
מצורע
86
90
48
42
חקת
142
87
29
43
ויחי
158
85
24
44
אחרי מות
109
80
41
45
בחוקותי
154
78
25
46
יתרו
166
75
21
47
תזריע
87
67
47
48
קדושים
115
64
37
49
בהר
111
57
39
50
האזינו
177
52
14
51
וזאת הברכה
128
41
33
52
נצבים
42
40
51
53
וילך
25
30
54
54
סה"כ
7839
5846אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)